Стремежът към дълголетие е особено популярна в днешно време тенденция. И ефектите ѝ вече се забелязват. Столетниците по света са все повече и е доста вероятно в бъдеще броят им да нараства. И тъй като хората вече доста по-осъзнато полагат усилия, за да живеят по-дълго, е интересно да се проследи как обществото възприема старостта и как възгледите за нея се променят.

Монако - малката държава в Европа, където живеят най-дълголетните хора в света

Малката европейска държава, където живеят най-дълголетните хора в света

Кой още е в топ 10 по дълголетие

Тези теми вълнуват и учените, които доказват, че възприятията на хората за старостта действително се променят с годините. Според нови изследвания в днешно време смятаме, че старостта започва по-късно, отколкото преди.

Млади завинаги е дигитален проект на lifestyle.bg с информация за всеки, който е готов да отключи личния си потенциал да живее по-дълго, по-добре и по-щастливо.

За да достигнат до този извод, учени от Германия, САЩ и Люксембург събират данни от над 14 000 души, които участват в продължило десетилетия проучване. Участниците са родени между 1911 и 1974 г. и обхващат няколко поколения. Всеки от тях е предоставил до осем отговора за период от 25 години, през които са били на възраст между 40 и 100 години.

Един от основните въпроси е бил: "На каква възраст бихте определили някого като стар?"

Снимка 662476

Източник: iStock

Когато са били попитани, 65-годишните хора, родени през 1911 г., са дали отговор, че старостта започва средно на 71-годишна възраст.

След като този въпрос е бил повторен също на 65-годишни хора, но родени по-късно - през 1956 г., те са отговорили, че според тях старостта започва на около 74-годишна възраст.

Това означава, че по-младите хора имат склонността да определят началото на старостта в по-късна възраст.

Снимка 662475

Източник: iStock

Според ученият Маркус Ветщайн едно от възможните обяснения за това изменение е увеличаването на продължителността на живота. Той е на мнение, че фактор е и подобрението на някои здравни аспекти. "Затова и хората на определена възраст, които в миналото са били считани за стари, може вече да не се считат за стари днес", допълва Ветщайн.

Проучването показва също, че жените поставят прага на старостта средно с около две години по-късно от мъжете. Освен това прави впечатление, че хората със здравословни проблеми, както и тези, които са по-самотни или които се "чувстват" по-възрастни, обикновено смятат, че старостта започва по-рано.

Hara hachi bu - правилото, което прави жителите на Окинава едни от най-дълголетните в света

Hara hachi bu - правилото, което прави жителите на Окинава едни от най-дълголетните в света

Ето какво точно представлява

Много вероятно е това "отлагане на остаряването" да е отражение на възприятието на хората за него като едно нежелано състояние. Тази тенденция обаче може и да не продължи още дълго, предвид че през последните години се забавя. За да се установи дали ходът наистина се забавя, учените смятат, че трябва да се направят допълнителни проучвания, пише IFL Science.