Колкото и невероятно да звучи, от коронавирус пандемията има няколко положителни последствия.

Едно от тях е отражението, което дава затварянето на големи производства и ограничената употреба на превозни средства върху промените в климата и чистота на въздуха.

Още на 8 март тази година икономистът Маршал Бърк от Станфордския университет, който изследва връзката между екологичните промени и икономиката, сподели свои изчисления за това колко животи реално са "спасени" от спадането на замърсяването на въздуха в Китай след разпространението на COVID-19.

Снимка 415965

Източник: iStock

Според Бърк е твърде вероятно броят на хора, спасени от по-чистия въздух, да нахвърли броя на жертвите от пандемията. Двата месеца, в които замърсяването на въздуха беше ограничено, са спасили живота на четири хиляди деца и 73 хиляди възрастни над 70 години в Китай.

Снимка 441057

Източник: iStock

Бърк продължава проучванията си, като се насочва към Италия - втората страна с най-много болни от вируса в света. Сателитни снимки над северната част на страната показват драстично спадане на нивата на азотен диоксид във въздуха.

"Убедени сме, че промяната в емисиите на този газ съвпада с карантината в Италия, стана причина за намален трафик на превозни средства и спиране на индустриални производства", казва икономистът.