"Да върнем дивата природа в Европа" (Rewilding Europe) е инициатива, чиято цели възстановяването на популациите на някои от по-уязвимите видове животни на Стария континент. Част от нея са и районът на Източните Родопи, където преди няколко години бяха реинтродуктирани зубри.

Европейският бизон, зубрите, Rewildling Europe и завръщането им на територията на България

Голямото завръщане на зубъра в България

Добра новина за българската природа

Преди дни излезе новият доклад за резултатите от дейността на Rewilding Europe.

И те определено са окуражаващи - значително увеличени са популациите на вълци, кафяви мечки и белоопашати орли на континента. "Голяма част от това се дължи на човешките усилия", казва Луиз Макрей от Zoological Society of London, които участват в съставянето на доклада, пред Guardian.

Сивият вълк е най-бързо възстановяващият се от хищниците. Избиван от векове от хората, през 70-те години на миналия век броят на тези животни в Европа достига до рекорден минимум. Благодарение на прието законодателство за защитата им обаче популацията в последните години нараства с 1800%.

Процентът за белоопашатия орел е 445% от 1970 г. до 2018 г., като увеличаването на броя на птиците отново се дължи на промяна в законодателството и ограничаване на използването на пестициди.

Въпреки продължаващите "конфликти" между кафявата мечка и хората, и техният брой в Европа се е увеличил с 44 %. Докладът на Rewilding Europe събира данни за 24 вида бозайника, 25 вида птици и един вид влечуги.