Докато спим, имаме средно около пет кратки периода на сънуване, всеки от който може да продължи между 15 и 40 минути. Експертите обясняват, че сънища отразяват фундаментални модели на човешкото поведение. Те показват кои сме, от какво имаме нужда и в какво вярваме. Ето и някои от най-разпространените сънища и какво е тяхното послание.

Зъбите ни падат

Най-често срещаните сънища са свързани с падането на зъбите, без значение дали е един, всичките или няколко. Тези сънища отразяват тревогите за външния вид и как другите хора ни възприемат. Обикновено произтичат от страх или отхвърляне, смущение или чувство на непривлекателност.

Снимка 346947

Източник: iStock

Сънуването, че губим зъбите си, понякога е свързано и с комуникацията. Когато зъбите ни липсват, е по-трудно да говорим. Това означава, че сънят ни подчертава някои трудности в общуването с някого или се отнася до чувство на безсилие. А може би просто ни липсва увереност.

Преследване

Ако бягаме от някого в съня си, се предполага, че бягаме от нещо, което ни плаши или кара да се притесняваме в реалния живот. Бягството подсказва, че така реагираме при натиск и че по този начин се справяме със стреса или страха всеки ден.

Не можем да намерим тоалетна

Снимка 320350

Източник: iStock

Когато сънуваме, че не можем да открием тоалетната, означава, че в реалния живот поставяме другите на първо място и нямаме време за лични проблеми.

Голи на публично място

Снимка 354055

Източник: Instagram / The Naked Professor

Най-просто казано, мъчим се да открием себе си. Ако не ние, а някой друг е гол, и това не ни допада - тук тълкуванието може да бъде, че се притесняваме да говорим с този човек по конкретен въпрос.

Неподготвени за изпит

Снимка 364075

Източник: iStock

Този сценарий обикновено е характерен за млади хора или деца, които са под стрес. Подобни сънища са отражение на липсата на увереност и неспособност на индивида да премине към следващия етап от живота си. Най-малко един на всеки пет души сънува, че е на изпит.

Летене

Снимка 371728

Източник: iStock

Тук може да се тълкува по много начини. Ако ни е трудно да летим, се предполага, че някой ни спира да преминем към следващата стъпка в живота си. Ако не можем да летим, това навежда на мисълта, че се борим да постигнем високи цели, които сме си поставили.

Падане

Снимка 320195

Източник: iStock

Ако падаме в съня си и чувстваме страх, това означава несигурност и безпокойство. Може би не сме успели да свършим нещо или не сме се справили толкова добре, колкото сме се надявали. Ако падаме без страх, то това означава, че прегръщаме всяко предизвикателство с усмивка.

Извън контрол на превозното средство

Снимка 319392

Източник: iStock

Автомобилите в сънищата ни представляват нашата движеща сила в живота и посоката, която поемаме. Ако сънуваме, че колата ни губи контрол, може би сме кривнали от правия път в живота си и трябва да се върнем към него обратно.

Закъсняваме

Снимка 373042

Източник: iStock

Сънят, че сме закъснели (или закъсняваме обикновено) се свързва с чувство на тревога в реалния живот, когато сме несигурни дали сме взели правилно решение.  Може и да не сме 100% уверени в дадена промяна. Нашето подсъзнание ни подсказва, че никога не е твърде късно да правим това, което искаме.