Ако се стремим да живеем по начин, който щади околната среда, вероятно сме склонни да използваме и една и съща пластмасова бутилка за вода многократно. Но дали по този начин не излагаме на риск собственото си здраве и има ли как да съчетаем неговата опазване с това на природата?

Снимка 453351

Източник: iStock

Повечето бутилки са направени от PET (полиетилен терефталат) или HDPE (полиетилен с висока плътност), но често се използват нерециклируеми пластмаси, които се отбелязват с номер 7 на бутилките. Те често съдържат съединения, които може да навредят на здравето ни, като известния бисфенол А (BPA), за който е доказано, че влияе негативно върху ендокринната ни система (хормоните).

Върху бутилката PET се отбелязва с цифрата 1, а HDPE - с цифрата 2. Пластмасовите бутилки, направени от PET, не съдържат ВРА, но съдържат антимон и алдехиди.

Установено е, че при нагряване на бутилката под пряка слънчева светлина или в нагорещената кола, тази пластмаса може да изпусне малки количества антимон. Препоръчително е подобни бутилки да се използват само еднократно, също както и да не ги нагряваме или оставяме в колата, ако решим да им дадем още малко живот.

Снимка 453349

Източник: iStock

За разлика от РЕТ, полимерът HDPE не се повлиява от нагряване и слънчева светлина. Той съдържа веществото нонифенол, което оказва влияние върху ендокринната система. Но засега не е доказано, че това вещество се отделя от пластмасата. Въпреки това и тези бутилки са предвидени от производителите им за еднократна употреба.

Колко пластмаса изяждаме неволно

Колко пластмаса изяжда годишно един американец

Много или малко са 70 000 частици

Освен тези потенциално опасни вещества, напоследък се установява, че във водата от пластмасови бутилки се откриват частици микропластмаса, за чиито ефекти върху тялото ни все още не се знае нищо, но очакванията не са добри.

Засега, по-разумна изглежда употребата на бутилки за многократна употреба, изработени от керамика, стъкло или неръждаема стомана. А пластмасовите следва да изплакнем добре и да ги предадем за рециклиране.