В България темата за мръсния въздух тепърва набира скорост, но в Китай проблемът от много години има съвсем различно измерение.

Пекин страда от замърсявания до 12 пъти по-големи от допустимите, а годишно умират повече от милион и половина души (над 4000 души на ден) в резултат от нечист въздух. Решението на правителството е просто - засаждане на дървета. Много, много дървета.

Само за последните пет години в Китай са засадени около 140 000 кв. км гори - с 30 000 кв. км повече от територията на България. Инициативата е започнала през 2016 г., ще продължи до 2020 г., а инвестицията възлиза на над 82 милиарда долара.

Въздухът в градовете в Китай е до 12 пъти по-мръсен от допустимото.

Източник: iStock

Въздухът в градовете в Китай е до 12 пъти по-мръсен от допустимото.

Целта е до края на това десетилетие повече от 23% от цялата територия на Китай да е покрита от гъсти гори, които да спомогнат за връщането на нормалните нива на замърсяване на въздуха в мегаполисите в страната.

Само за 2018 г. правителството планува да засади още поне 65 000 кв. км с дървета. Насажденията се очаква да създадат възможност за възстановяването на подземни води и микроклимат в огромни територии, които са станали жертва на индустриализацията и замърсяванията.