Замърсяването на въздуха е глобален проблем, който е на дневен ред от години, но досега не се е намерило наистина ефективно решение за справянето с него. Разбира се, това не може да стане с магическа пръчка за една нощ, но са необходими стратегии, които постепенно да водят до търсения резултат.

Домът, мръсният въздух и навиците, които го създават

Въздухът у дома ни разболява

Защо и как да го предотвратим

А докато едни учени непрекъснато алармират за вредите, които нанася замърсяване на хората и околната среда, други се наемат да създадат работеща технология, която може да се прилага на практика.

И така в Arizona State University разработват идеята за механични дървета, които абсорбират въглеродния диоксид. Това всъщност са високи близо 10 метра стълбове с диаметър около 1.5 м, на върха на които има специални филтри за улавяне на химичното съединение във въздуха. Те са създадени от химическа смола, която го абсорбира, и са подредени един върху друг като винилови плочи.

Идеята е десетки подобни "дървета" да се поставят в непосредствена близост едно до друго, за да създадат нещо като гора, а ефектът им за прочистване на въздуха да е максимален. Според учените, тази технология е "хиляди пъти" по-ефективни от естествените дървета, които абсорбират въглеродния диоксид и го превръщат в кислород.

Засега обаче механичните просто улавят вредното съединение от въздуха и го съхраняват във вътрешната си част, без да обогатяват атмосферата с кислорода, който всички ние дишаме. Обмисля се и идеята въглеродният диоксид да се използва за производство на синтетично гориво, но все още подобна технология не е доказана като ефективна.

Снимка 561407

Източник: iStock

Плановете за близкото бъдеще са за изграждането на три гори от механични дървета. Първата ще бъде открита в Аризона по-късно тази година с безвъзмездна помощ от Министерството на енергетиката в размер на 2.5 милиона долара, предава Daily Mail.

Мусака и мястото ѝ в списъка с кулинарните специалитети в Европа с най-голям въглероден отпечатък

Как българската мусака застрашава климата

Защо вкусното ястие стана трън в очите на хората

След като и трите заработят, ще могат да поглъщат 1000 тона въглероден диоксид на ден, което учените описват като важна стъпка в постигането на баланс в световния "въглероден бюджет". А следващият етап със сигурност ще е използването на химичното съединение като суровина за горива, за да се намали добивът на полезни изкопаеми, който също оказва сериозна вреда на околната среда.