Климатичните промени оказват все по-осезаем ефект върху живота на нашата планета. Но най-потърпевши със сигурност са тези представители на флората и фауната, които живеят по полюсите.

Те ежедневно се сблъскват с глобалното затопляне, което променя изцяло средата и начина им на живот. Засега повечето успяват да се приспособят, макар и трудно, но прогнозата за следващите десетилетия не е никак оптимистична.

Според ново проучване, водено от изследователи от Университета в Торонто, полярните мечки са един от застрашените от изчезване видове в следствие на климатичните промени. И ако нещо не се промени в глобален мащаб, учените очакват този животински вид да изчезне до 2100 г.

Снимка 489022

Източник: iStock

В момента, по данни на Световния фонд за диви животни, полюсите обитават между 22 000 до 31 000 полярни мечки, като точният им брой е трудно да се установи. Пределно е ясно обаче, че непрестанното топене на ледовете прави намирането на храна все по-трудно и огромните животни изпадат в риск.

Полярните мечки разчитат на дебелия лед предимно за лов на тюлени. Ледената покривка обаче се топи с все по-бързи темпове, а по бреговете им е много по-трудно да намират жертви, с които да оцеляват, предава NBC News.

Снимка 489021

Източник: iStock

Тези животни могат да издържат и няколко седмици без храна, но от съществено значение е колко енергия са успели да си набавят при последното хранене, както и колко сили са изхабили в търсене на нов улов. А и дългите периоди на гладуване се отразяват негативно на здравословното им състояние, големината на популациите и възможността да се възпроизвеждат. 

Свалбард - мястото, където има повече полярни мечки, отколкото хора

Мястото, където има повече полярни мечки, отколкото хора

Там се намира и един от най-важните складове за генетични култури в света

И простата математика става все по-сложна, а уравненията не са в полза на полярните мечки. Способността им да се адаптират също е под въпрос, защото в районите, които обитават, на сушата просто няма храна, която да отговаря на енергийните им нужди.