Към момента новият коронавирус, наречен официално SARS-CoV-2, е заразил над 64 400 души, а загиналите са над 1380 души. Вирусът вече е изолиран, геномът му е разчетен, но малко хора, които не се занимават лично с него в лабораторни условия, са го виждали с очите си.

Как изглежда причината за смъртта на толкова много хора за толкова кратко време? Сега учените от лабораториите Роки Mаунтънс (RML) към Националния институт по алергии и инфекциозни заболявания на САЩ (NIAID) споделиха със света снимки на вируса, наблюдаван под електронен микроскоп, в платформата Flickr.

Снимка 466764

Източник: RML, NIAID

Снимките са оцветени по изкуствен начин и цветовете не са реалистични. Вирусът, който се вижда на тях, е изолиран от пациент в САЩ.

Снимка 466765

Източник: RML, NIAID

На снимките се вижда как вирусите се разполагат по повърхността на клетките на заразения човек. Използван е сканиращ електронен микроскоп, който показва само повърхността на вирусите и клетките.

Снимка 466766

Източник: RML, NIAID

За горната снимка е използван трансмисионен електронен микроскоп, който показва детайли от вътрешността на вирусните частици. Тук се виждат и специалните белтъци, разположени по тяхната повърхност, които помагат на вируса да навлиза в клетките на заразения.