Един от негативните ефекти на глобалното затопляне е, че много представители на фауната са принудени да напуснат своите местообитания - заради променените условия на живот и в търсене на по-добри. А последни изследвания показват една доста притеснителна тенденция.

Според BioShifts - базата данни, която събира резултатите от 258 проучвания за над 30 000 смени на местообитанията - морските животни се ориентират към полюсите шест пъти повече от тези, които живеят на сушата. Това е резултатът от нов анализ по темата.

При сухоземните животни в последните години също се забелязва движение в посока полюсите на земното кълбо, но то се случва с по-бавни от очакваните от учените темпове, дори и в районите с топъл климат.

Снимка 481960

Източник: iStock

Установено е, че земноводните се придвижват с около 12 метра на година, докато влечугите са все по-близо до екватора с 6.5 метра годишно. При насекомите, част от които пренасят и много заразни болести (малария е само една от тях) се забелязва по-бързо движение - с цели 18.5 метра.

Тези миграции обаче са нищожни в сравнение със случващото се под водата. Очевидно условията там се променят много по-драстично и голяма част от Световния океан става все по-непригодна за живот, пише Science Alert.

Морските видове се движат към полюсите със средно темпо от близо шест километра годишно, което е доста бързо в сравнение със сухоземните и земноводните животни. А голямата разлика се поражда от няколко основни причини.

Снимка 481963

Източник: iStock

Като цяло, животните на сушата са много по-склонни да се адаптират към температурни промени от тези във водата. Морските обитатели са предимно студенокръвни и тяхната телесна температура зависи от тази на околната среда. Затова дори няколко градуса нагоре оказват много по-сериозно влияние.

Освен това, водните животни имат възможността да мигрират доста по-лесно при нужда. И не чакат много, за да го направят. На сушата движението на животните често е сериозно затруднено заради човешката дейност и те намират начини да се приспособяват, вместо да се отдалечават значително от местообитанията си.

Климатичните промени, птиците, рибите и как се отразяват на животните

Как животните се приспособяват към климатичните промени

Въпрос на оцеляване

Масовото изместване на местообитанието на морските видове може да изглежда притеснително, но за учените не е нещо ново. По време на пермско-триасното масово изчезване преди повече от 250 милиона години отново много малко морски обитатели са останалите там, където са свикнали да живеят. За съжаление, тогава и много от видовете не успяват да се спасят.