Вече е официално: 2023 г. е най-горещата година на Земята, откакто се водят записи, изпреварвайки предходната рекордна година със значителна разлика.

Климатичните промени и краят на света, до който ще доведат

Кога и как ще изчезне животът на Земята

Прогнозите не са никак оптимистични

Глобалната средна температура за 2023 г. е с 1.48°C по-топла от прединдустриалните нива през XIX век и с 0.60°C по-топла от средната за 1991-2020 г., според службата за изменение на климата . Тези температури са с 0.17°C по-високи от предишните най-високи годишни температури, наблюдавани през 2016 г.

"Температурите през 2023 г. вероятно надвишават тези, от който и да е период през последните поне 100 000 години", каза в изявление Саманта Бърджис, заместник-директор на службата за изменение на климата Copernicus.

Снимка 648854

Източник: iStock

Но това не е всичко. През 2023 г. поставя още няколко други климатични рекорда, а именно:

  • Това е първата година, в която средните глобални температури през всички дни са над 1°C по-високи от прединдустриалния период.
  • Почти половината от дните през 2023 г. са с повече от 1.5°C по-топли от прединдустриалното ниво от 1850-1900 г.
  • За първи път два дни през ноември са  с повече от 2°C по-топли от нивото от 1850-1900 г.
  • Юли и август 2023 г. са най-топлите два месеца в историята.
  • Средните температури на въздуха са най-топлите в историята или близки до най-топлите над значителни части от всички океански басейни и всички континенти (без Австралия).
  • Атмосферните концентрации на въглероден двуокис и метан - два от най-важните парникови газове, движещи изменението на климата, достигат рекордни нива през 2023 г.

Рекордната 2023 г. получава тласък от безпрецедентните топли условия, наблюдавани от юни. Показателно е, че 2023 г. е година на Ел Ниньо. Това е фаза от цикъла Ел Ниньо-Южна осцилация (ENSO), при който глобалните температури се повишават. Това е изключително сложен природен процес, който е тясно свързан със затоплянето на температурите в Тихия океан около екватора, оказвайки косвен ефект върху останалата част от планетата.

Снимка 648852

Източник: iStock

Тези записи са осъдително отражение на това как човешката дейност променя нашата планета. Една от основните причини за високите температури, наблюдавани през 2023 г., е нарастващата концентрация на парникови газове в атмосферата, причинена от изгарянето на вкаменелости, индустриалното земеделие и други човешки дейности.

Както винаги учените по климата подчертават, че планетата трябва спешно да се откаже от изкопаемите горива, за да отхвърли задълбочаващите се въздействия на климатичната криза.

Бирата и климатичните промени - как ще сe промени любимата напитка

И бирата няма да е това, което e

Неизбежни промени

"Крайностите, които наблюдавахме през последните няколко месеца, дават драматично свидетелство за това колко далеч сме сега от климата, в който се е развила нашата цивилизация. Това има дълбоки последици за Парижкото споразумение и всички човешки усилия. Ако искаме да управляваме успешно климатичните рискове, трябва спешно да декарбонизираме икономиката си, като същевременно използваме данни и знания за климата, за да се подготвим за бъдещето", отбеляза Карло Буонтемпо, директор на службата за изменение на климата Copernicus.