Всеки от нас поне по няколко пъти през живота си се е замислял върху неща, които нямат точен отговор. Като например има ли живот след смъртта, колко точно голяма е Вселената или пък колко ли са на брой мравките на планетата ни.

Сахарската сребриста мравка и колко бърза е най-бързата мравка на планетата

Колко бърза е най-бързата мравка на планетата

Юсейн Болт на мравките

Все неща, на които до момента никой не е дал точен отговор, може би защото такъв не може да се даде. Е, това вече не важи за въпроса с мравките, защото учени от университета в Хонконг са анализирали 489 проучвания, свързани с мравките, и са успели да сметнат какъв е техният брой.

Проучването им е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences и в него се твърди, че на Земята има около 20 квадрилиона мравки. Това число, изписано цяло, би изглеждало така - 20 000 000 000 000 000.

Снимка 588352

Източник: GettyImages

Масата на всички тези мравки пък е около 12 мегатона сух въглерод, което според The Washington Post е стандартен начин за измерването на биомасата на животни. Това означава, че ако поставим всички 20 квадрилиона мравки на кантар, то те ще се окажат по-тежки от всички птици и бозайници взети заедно.

И това не е всичко, защото учените са достигнали до извода, че на всеки човек се падат 2.5 милиона мравки. Патрик Шултайс, който е водещият автор на изследването, казва, че той и неговият екип са проучили данни от хиляди автори от много различни страни, които са писали по темата в период от един век.

Учените твърдят, че обикновените наземни мравки могат да бъдат открити в почти всяка точка на света. Изключение правят само най-студените части на на планетата. И всички тези мравки са необходими на природата и екосистемите, защото чрез тунелите си те аерират почвата, а семената, които завличат там, по-късно покълват и се превръщат в растения. Да не говорим, че са източник на храна за много членестоноги, птици и бозайници.

Снимка 588354

Източник: GettyImages

Но като изключим мравките от уравнението, се оказва, че изследователи и учени са обезпокоени от намаляващия брой на насекоми в световен мащаб. Като например в Германия и Пуерто Рико. Това се дължи на унищожението на естествения им хабитат от хората, използването на пестициди и климатичните промени. Нещо, което ни връща към изследване от 2019 г., в което се твърди, че 40% от видовете насекоми може да изчезнат, като пеперудите и бръмбарите са сред най-застрашените.

Мравките, мозъкът им и какво е съотношението спрямо тялото им

Какво не знаехме за мозъка на мравките

Един изумителен животински вид

Към момента учените няма никаква представа, а само могат да гадаят, дали се наблюдава спад в популацията на мравките, или те не са чак толкова засегнати.