Ароматът на кафе, на топъл хляб или на любим човек са все неща, които ни карат да се чувстваме добре. Извикват мили спомени и чувства. Да можем да разберем дали супата от онзи ден вече е развалена или въздухът е замърсен са също все неща, които повечето от нас приемат за даденост.  А понякога те могат да спасят и живота ни.

Но не всеки притежава тази привилегия. Оказва се, че един от 20 души страда от увреждане на обонянието - вродена или придобита. А на този проблем и неговата значимост за живота на човека, лекарите не обръщат особено внимание.

Нарушенията в обонянието включват както неговата пълна загуба, така и фалшивото възприятие на аромати - страдащите усещат миризма, която не съществува. Причината може да бъде травма, инфекция, страничен ефект от лекарства или дори Алцхаймер.

Снимка 465681

Източник: iStock

Повечето от тези хора губят и вкуса си, което води до загуба на апетит и удоволствие от храната. Много проучвания показват, че загубилите обонянието си често страдат от депресия, тревожност, изолация и проблеми в отношенията.

Това е била и причината за провеждането на изследване, което да установи какво е качеството на живот на тези хора и какво е значението на обонянието. В него взели участие 71 души на възраст между 31 и 80 години. Те описали на учените какво е влиянието на състоянието им върху живота.

Един от основните проблеми бил усещането и предотвратяването на опасни ситуации, като миризмата на дим или отровни газове, което при някои от участниците довело до ситуация, в която са се измъкнали живи на косъм.

Снимка 465679

Източник: iStock

Много от участниците изгубили интерес към храната и се срамували да приготвят такава за своите близки и приятели, тъй като не можели да преценят какво е качеството и вкусът ѝ. А това довело до нарушения и в социалния им живот.

Друг проблем, който води до тревожност, е неспособността на тези хора да усетят собствената си миризма и, следователно, непрестанното притеснение, че може да миришат лошо на другите.

При голяма част от страдащите се наблюдавали сериозни проблеми със сексуалните отношения и привързаността. С обонянието си отишли и всички хубави спомени за преживявания като вечерите край огъня, Коледа, любими парфюми и хора.

Снимка 465680

Източник: iStock

Всичко това водело да негативни чувства като гняв, тревога, загуба на увереност, съжаление, депресия, изолация, тъга. А неразбирането от страна на лекарите, влошава нещата още повече.

Изследователите се надяват проучването им да даде повод за размисъл и разбиране на проблема на хората, страдащи от загуба на обонянието - както от околните, така и от медиците, за да може да се подходи към проблема по адекватен и осъзнат начин.