Промените в климата в последните десетилетия са пряко свързани и с промени във флората и фауната, които причиняват. Докато животните мигрират и еволюират, за да се приспособят към новите условия, растенията невинаги успяват да се променят към по-добро.

Климатичните промени, птиците, рибите и как се отразяват на животните

Как животните се приспособяват към климатичните промени

Въпрос на оцеляване

Според мащабно проучване, проведено от екип международни учени и арбористи, случващите се в последния век климатични промени водят до трансформация на горите по света. Тя се характеризира най-вече с промяна в средния размер на дърветата - те стават по-ниски.

Повишаването на температурите и ниватa на въглероден диоксид в атмосферата води и до сериозно намаляване на възрастта на дърветата. В горите се наблюдават все по-малко вековни или много стари екземпляри, за сметка на много по-млади дръвчета.

Снимка 481336

Източник: iStock

Tова, на пръв поглед, може да ни звучи обнадеждаващо, но всъщност не е. По-големите и стари дървета имат много по-голяма способност да поглъщат въглеродния диоксид, да пречистват въздуха и да влияят на климатичните промени. И така се образува един кръговрат, от който сякаш няма излизане.

Освен това, по-старите гори са дом и на по-голямо биоразнообразие, което също е под заплаха от тези изменения. И така учените прогнозират, че промените ще продължат, а горите на бъдещето имат да имат много общо с тези, които сме свикнали да виждаме - и като вид дървета, и като размери, и като функция.

Снимка 481334

Източник: iStock

Климатичните промени влияят косвено на горите, като заради високите температури и силните ветрове масивните горски пожари днес са по-чести от всякога. Сушата също не е за подценяване, както и естествените вредители, които търсят ново местообитание сред дърветата и им нанасят вреда със съществуването си, пишат от University of Birmingham.