Когато казваме, че човешкият вид е своеобразно раково образувание за планетата, всъщност не преувеличаваме, и това дори не е метафора.

Тази седмица 59 учени от целия свят публикуваха колективен труд по заръка на WWF, в който ни съобщават, че от 1970 г. насам цивилизацията ни е успяла да заличи 60% от животинските видове на планетата.

"Вървим със завързани очи към ръба на бездна", предупреждават те.

Някои учени дори спекулират, че тази статистика е свидетелство за шесто масово изчезване на видовете, което вече е в разгара си, и е първото причинено от друг вид, а не от природни катаклизми.

Изследването е обхванало над 4000 различни видове и над 16 000 отделни популации.

Какво ще стане, ако пчелите изчезнат

Какво ще стане, ако пчелите изчезнат

Ще оцелее ли човешкият вид

Заключението е, че сме избили 83% от бозайниците, а водните хабитати са се смалили с цели 83%.

Още по-шокиращо е, че темповете на изчезване се ускоряват, като данните сочат, че преди четири години спадът в популациите на животни е бил 52% - т.е. скочил е с 8% от 2014 г. насам.

За да ни дадат малко контекст, учените посочват, че ако изчезнат 60% от човешката популация, Африка, Южна и Северна Америка, Европа и Китай ще останат напълно обезлюдени.

Прогнозите са, че масовото избиване на животни ще доведе до колапс в биоразнообразието, а оттам - до драматични последствия и за нас самите.

Какво би се случило, ако хората изчезнат от Земята

Какво би се случило, ако хората изчезнат от Земята

Край или ново начало