По въпроса дали минералната вода е полезна или вредна, можем да открием различни мнения - често противоположни.

Характерно за минералната вода е, че тя се бутилира още при извора и се смята за по-чиста от чешмяната, тъй като не е третирана с химически вещества за обеззаразяване. Въпреки това за нейната чистота се следи стриктно в микробиологичните лаборатории към всяка бутилираща компания.

Както се досещаме от името ѝ, тази вода е богата на минерали - калий, калций, магнезий. Всеки извор се характеризира с различен качествен и количествен състав на тези и други вещества. Тъй като водата извира от дълбините на земята, винаги се измерва и радиационната ѝ активност.

Снимка 442154

Източник: iStock

Не всяка минерална вода е подходяща за пиене или поне не за редовна консумация. Обикновено това е пояснено върху указателните табели, поставени край извора или чешмите, от които хората си наливат вода. Пример за вода, чиято консумация се препоръчва да става само по лекарско предписание и по определена схем,а е тази в село Минерални бани край Хасково.

Снимка 442153

Източник: Илко Качаров

Минералната вода е много подходяща за терапия при хора с недостиг на конкретните минерали, например при недостиг на магнезий или калций. Тези вещества подпомагат изграждането на костите и правилното функциониране на сърдечно-съдовата система и в този смисъл водата може да се приема като вид добавка за подобряване на здравето.

Минералната вода е полезна за здравето, но бутилирането ѝ води до огромно количество пластмасови отпадъци - бутилките, които замърсяват околната среда, ако не бъдат изхвърляни разделно и рециклирани. Затова е важно с благодарност да приемаме даровете на природата, но и да се отнасяме по същия уважителен начин към нея.