В домовете ни може да има отровни вещества, чийто размер на молекулите е твърде малък, за да бъдат уловени от HEPA филтрите, които използваме за пречистване на въздуха. Такива молекули са хлороформът и бензенът.

Хлороформът се открива в малки количества в хлорираната чешмяна вода и може да се натрупа в помещението, когато си взимаме душ или варим чешмяна вода. Бензенът (съдържащ се в бензина) пък се натрупва в къщата, когато държим колата си или пък косачката за трева в гаража под нея.

Тези вещества са канцерогенни и затова екип учени от Университета на Вашингтон решили да изпробват нещо иновативно за решаването на този проблем - пречистване на въздуха чрез стайно цвете.

Снимка 396720

Източник: iStock

Във всички бозайници, включително в човека, се открива специален белтък, наречен цитохром P450 2E1 или за краткост 2Е1. Той превръща бензена във фенол, а хлороформа във въглероден диоксид и хлоридни йони. Този белтък осъществява действието си в черния дроб и за съжаление сам по себе си няма как да ни помогне с пречистването на въздуха, който дишаме.

Учените решили да вкарат този ген в стайния Дяволски бръшлян чрез генетично модифициране. Растението не цъфти при умерен климат и затова няма вероятност да освобождава полен в околната среда.

Изследователите направили така, че всяка клетка на растението да произвежда белтъка в ефективна форма. След това поставили един модифициран бръшлян в среда, обогатена с хлороформ, и един в среда с бензен. При същите условия поставили и немодифицирани растения.

Снимка 396721

Източник: iStock

Те установили, че немодифицираните растения не разграждат по никакъв начин отровните вещества, но модифицираните успешно намалили съдържанието на хлороформ с 82% само за три дни, и почти напълно го отстранили до шестия ден, а за осем дни съдържанието на бензен спаднало със 75%.

Предстои учените да направят опит да модифицират растението по начин, който му позволява да отстранява още видове отровни вещества, откриващи се в домовете ни, като формалдехида, който се отделя от ламинираните паркети и шкафовете.