Последни записи, направени от повърхността и недрата на Марс, предоставиха най-прецизното до момента измерване на въртенето на Червената планета. А резултатите са изненадващи и объркващи.

InSight, роботът на НАСА и първи снимки от Марс

Добре дошли на Марс

Първа снимка на Червената планета от InSight

Според данните от вече пенсионирания робот InSight въртенето на Марс се ускорява всяка година с около 4 милисекунди. Това е малко - всяка марсианска година съкращава продължителността на марсианския ден само с част от милисекундата, но откритието може да помогне за опознаването на планетата и нейната еволюция. .

"Наистина е страхотно да получим това последно измерване - и то толкова точно", казва планетарният геофизик Брус Банердт от NASA. "Отдавна участвам в усилията за поставяне на геофизична станция като InSight на Марс и подобни резултати осмислят работата  ми."

InSight изчерпа енергията си и беше пенсиониран през декември, 2022 г., но данните, които получи през четирите години на своята работа дадоха на учените много поводи за размисъл. Наблюденията на марсохода разкриха не само вътрешната структура на Марс, но и състава на течното му ядро, както и продължаващата геодинамична дейност.

Нo колкото и проницателни да са тези измервания, данните в новото изследване не са от сеизмични записи, а от радиокомуникации между инструментите на InSight - Rotation and Interior Structure Experiment (RISE) и Deep Space Network на NASA, на Земята.

Сигнали се улавят, докато Земята и Марс се движат, което позволява на учените да търсят фини вариации в честотата на радиовълните и да измерят точно въртенето на Червената планета.

Въз основа на 900 марсиански дни на комуникации на Insight със Земята, екипът открива миниатюрното ускорение. То вероятно е свързано с преразпределението на масата на Марс. Тук, на Земята, се случва точно обратното - дългосрочните тенденции показват, че въртенето на Земята се забавя поради спирачния ефект, прилаган от Луната, която преразпределя земната маса, влияейки на океаните.

На Марс няма океани, така че вероятно се случва нещо друго. Нужно е тепърва да се извърши по-задълбочен анализ, за да се определи вероятната причина за ускорението.

NASA и симулаторът на Марс - колко пари ще получат участниците в мисията CHAPEA

Колко плаща NASA за една година на Марс

Пореден интересен експеримент

Данните от RISE позволиха на екипа да прецизира и измерванията на марсианското ядро. То е с радиус между 1780 и 1830 км, което е доста голямо - повече от половината от радиуса на планетата, който е 3 390 км. Сеизмичният анализ също така предполага плътност на ядрото от 6.2 до 6.3 грама на кубичен сантиметър.

Експериментът и получените данни са "исторически", според самите астрономи. Но те водят и до неочаквани открития, които поставят нови въпроси, чиито отговори тепърва ще се търсят, пише ScienceAlert.