Сведенията за историята на инките идват само от техните завоеватели от Испания. Те никога не са оставяли писмени източници, от които можем да черпим информация. Но са ни завещали един особен и забулен в мистерия вид писменост, наречена кипу.

Най-семпло казано, кипу е система от въженца с различен цвят, с различна дължина и с различни конфигурации от възелчета по тях. На пръв поглед, човек дори не би предположил, че това е писменост, при това и нееднозначно разчетена. Досега...

Мани Медрано е на 21 години. Студент по икономика в Харвард, който прекарва пролетната си ваканция различно от връстниците си. Запален по загадките и най-вече тяхното разгадаване, той решава да отприщи страстта си да търси отговор на най-заплетените "задачи". Записва курс, посветен на цивилизацията на инките и да научи повече за тяхната недобре позната история.

Курсът се води от професор Гари Ъртън, който в края на последната лекция споделя със студентите си, че е открил пълно съвпадение между кипу записи от даден регион и случайно намерени от него документи от преброяването на населението на испански език.

До този момент кипу давали мъглява информация на учените - някои изглежда се използвали за календари, други за водене на отчет на стоките.

Когато Мани чул за това, той не успял да устои на любопитството си и предложил на професора да погледне данните от изследването. Въпреки че не вярвал да излезе кой знае какво, Ъртън се съгласил и му ги предоставил.

Снимка 441370

Източник: By Pi3.124 - Own work, CC BY-SA 4.0

При това Медрано нямал физически достъп до кипу, тъй като те били в частна колекция в Перу. Студентът разполагал единствено със записките на професора. С помощта на Microsoft Excel и множество графики, скоро Мани установил, че завързаните въженца отговаряли на социалния статус на 132 души, записани в испанския документ. Цветовете на въженцата отговаряли на първите имена на хората и съвпадението било толкова голямо, че нямало как да бъде пренебрегнато.

Няколко месеца по-късно Мани и професорът написали статия, която след това е публикувана в научно списание.

Ето как благодарение на младия мъж възлите на историята на инките започват да се разплитат. Той ще послужи и на останалите специалисти, които работят в областта, да сглобят пъзела и да придобият по-реалистична представа за този необикновен народ.