Човекът е единственият биологически вид на Земята, който успешно може да се самозалъгва. Съществуват такива цели, за които предварително се знае, че са недостижими. Но в много от случаите “това надостижимо” се сблъсква със собствената вяра за непреодолимостта на предстоящите препятствия, т.е. налице е вътрешен конфликт, пише сайтът ТЯ.bg. Затова е много важно самооправданията да не пречат на реализирането на целите.

1. Самооправдание: ”Нямам време”.

Вие си казвате: Иска ми се накрая да науча добре английски и да се чувствам добре сред англоговорящи, но нямам време.
Позволете да се усъмним: не е виновно времето, а неправилното подреждане на вашите приоритети. Ако всяка вечер, вместо да гледате любимия си сериал, вие четете или превеждате, то след месец ще постигнете забележими успехи.
А защо не преразгледате дневното си разписание и цели? Имате ли 15 минути свободно време през деня, което да посветите на едно упражнение?

2. Самооправдание: “Нямам пари за това”.

Вие си казвате: Мечтая да се занимавам с конна езда, но нямам средства.
Позволете да се усъмним: Ако имате пари за храна, козметика и дрехи, това означава, че е налице някаква степен на финансова свобода. Отново всичко опира до приоритети. А и занимания по конна езда не означава, че трябва да си купите кон и да се грижите за него.
А защо не пресметнете колко пари не ви стигат и да помислите как да си ги заработите?

3. Самооправдание: “Аз съм грозен/грозна”.

Вие си казвате: На кого може да е интересен такъв грозен човек?
Позволете да се усъмним: Няма хора, които напълно да са доволни от своята външност. Погрешната представа за външността води до редица последствия като скованост, затвореност и самовглъбеност, които отдалечават и дори плашат събеседниците.
А защо не се съсредоточите върху привлекателните страни на своята външност и върху своите цели? Красотата днес все по-малко зависи от външните данни и все повече от усилията, които се полагат за нейното постигане. Човекът е ценен и обичан от заобикалящите го, ако той самият се цени и обича себе си.

4. Самооправдание: “Нямам силна воля”.

Вие си казвате: Бих постигнал(а) много, ако имах силна воля.
Позволете да се усъмним: съществува ли въобще прословутата “силна воля”? Въпросът е наистина философски, но може да се реши конкретно - поставете си ясна цел, пресметнете средствата за нейното постигане и действайте!

5. Самооправдание: “ Здравето не ми позволява това”.

Вие си казвате: Иска ми се да се занимавам с нещо, но здравето ми не го позволява.
Позволете да се усъмним: Дори човек да страда от сериозна болест, то има още толкова много неща, които да са му по силите.
А защо не започнете с възможностите, които са достъпни за вас? Дори да се налага да лежите, вие можете да се занимавате с релаксация, дихателна гимнастика или просто да рисувате. Това също укрепва духа и тялото.

6. Самооправдание: “Те няма да ме разберат”.

Вие си казвате: Иска ми се да се държа искрено и естествено, но околните няма да разберат това.
Позволете да се усъмним: Кажете ясно, че имате друга цел - винаги да сте харесвани и одобрявани от околните. Т.е. вие искате да станете любимец, който да се харесва на всички.
А защо не намерите компромис? Постъпвайте не според принципа “всички правят това”, а “защото на мен ми се иска това” и ще откриете, че няма нищо ужасно. Тогава и близките ви ще започнат да ви ценят повече.

Единственият правилен отговор е:

Вие си казвате: Не можах да отида на рождения ден на шефа, защото не исках.
Не трябва да се съмнявате: това е честната постановка на въпроса. Но не прилагайте това като оправдание в разговор с ръководството. Нека то да си мисли, че сте имали неотложна работа.
А защо не си казвате например това: “не мога, защото не искам”. Често именно това е истината на живота.


Пет причини, поради които хората най-често не постигат желаните цели:

1. Тайната вяра в липсата на необходимите способности.
2. Не сте отчели потенциалните и реалните препятствия и последствия. Ако има цел, трябва предварително да се пресметнат загубите: време, пари, емоции, отношения с хората.
3. Вие сте си поставили твърде глобална цел и на практика не знаете как да подходите към нея. По-добре разделете тази цел на няколко конкретни и осъществими стъпки.
4. Неуспехите. Понякога поради някаква причина не можем да постигнем целта си, но това не е причина за униние или отчаяние. Въпреки неуспеха, със сигурност сте разбрали много за себе си и сте се подготвили за бъдещи постижения.
5. Целта не е била постигната, защото в действителност самите вие не сте искали тя да се осъществи. Или нейното реализиране би породило нови проблеми. Ако осъзнаете това, ще започнете по-добре да разбирате самите себе си и ще сте готови да поставяте пред себе си нови цели, които да постигате.

ТЯ.bg