Домашният любимец е голяма отговорност, въпреки че не всички изискват едно и също внимание. В случая на кучета трябва да имаме предвид, че добавяме още един член на семейството, защото  става дума за животни, които се нуждаят, наред с други неща, да се упражняват, да играят и да взаимодействат с околната среда.

Всички тези дейности са фундаментални, не само за да може кучето да тренира и да изразходва цялата си ежедневна енергия, което ще спомогне да се избегне лошото поведение в дома, завършващо с надрасканите мебели, но също така ще съдейства животното да се социализира положително с околната среда и хората около него.

От малко кутре

Най-подходящият етап за обучение на нашия домашен любимец е от много малко кученце. Можем да го направим като редовно го събираме с други хора, излагаме го на различни среди, за да не свързва топлината на дома с сигурността, а и да му позволим да взаимодейства и да играе с други кучета.

Снимка 348207

Източник: iStock

Трябва да наблюдаваме как реагира при различните ситуации и да се опитаме да разберем дали се чувства комфортно и дали се забавлява. Куче, неприспособено към околната среда, обикновено показва агресивно поведение.

Възрастно куче

Колкото по-скоро започнем да работим със социализацията, толкова по-голяма е гаранцията за успех, защото да променим поведението на вече възрастно куче е доста сложно. Ако то лае, неспокойно е и дори агресивно при различни ситуации, нещата коренно се променят. В тези случаи е най-подходящо да го оставим в ръцете на професионалист възпитател, който чрез подходящи техники ще успее да промени поведението, вкоренено в животното.

Снимка 380144

Източник: iStock

Ако нашият домашен любимец просто има проблеми с адаптацията, важно е да действаме с търпение. Да не правим прекомерно чести срещи с животни и хора, които причиняват дискомфорт, да не го насилваме, да се опитаме да го разберем и да пробваме поетапно. За да го научим, най-добре е да използваме система от награди, а не наказания.

Добрата комуникация

Използването на твърд глас, прости и разпознаваеми телесни сигнали и обучаване със система от награда, а не наказания, са някои от насоките за насърчаване на взаимоотношенията и комуникацията между нас и домашния ни любимец. Трябва да се възползваме от моменти, когато и ние и кучето сме спокойни, и да го направим в среда без разсейване, където няма други животни или прекомерен шум. По този начин ще можем да насочим цялото му внимание само към нас, съветват от Hola.

DayCare "Добро хрумване" - първата кучешка градина в София

Първата кучешка градина в София

Къде да оставим кучето си, докато сме заети или на работа