Всеки от нас, който поне веднъж е нагазвал в морето, е виждал малките раци пустинници, които подават асиметричните си щипки и любопитни очи от добре оформена продълговата черупка. Раците пустинници сменят тези черупки от охлюви като квартири, които им отесняват. Те не създават сами черупката, нито пък телата им са свързани с нея и има куриозни случаи, в които такъв рак използва пластмасов боклук за къща.

Но случаят с охлювите не е такъв. Те никога не напускат дома си, а го градят сами и ако бъдат извадени от черупката си, веднага загиват.

На света съществуват около 43 000 вида охлюви, включително сухоземни, сладководни и морски. Но всички те се излюпват от яйца. Има редки случаи, в които малките охлювчета се излюпват вътре в тялото на майка си и го напускат вече излюпени, което наподобява раждане, но не е.

Снимка 402495

Източник: iStock

Черупчицата на малкия охлюв започва да се формира още по време на развитието му в яйцето. Тя се образува от специален орган, наречен мантия. В тялото на развиващия се организъм възникват електрически потоци, които извеждат от него калциевите йони, за да се образува върху мантията новата черупка, съставена предимно от калциев карбонат и малко белтъци.

Охлювчетата се излюпват с тъничка черупка и първото нещо, което правят, е да изядат богатото на калций яйце, от което са излезли. След това през целия си живот те търсят богата на калций храна, за да уголемяват и заздравяват черупката си. Листата на някои зеленчуци са богати на това вещество и затова те стават жертва на охлювите. Такива са броколи, спанак и ряпа.

Снимка 402496

Източник: iStock

При повечето видове охлюви черупката се "върти" надясно, но има и известен брой видове с леви черупки, както и видове, при които отделните индивиди са с различно завъртяна черупка.

За разлика от черупките на костенурките, които представляват видоизменени ребра и таз, черупките на охлювите не са кръвоснабдени и инервирани. Те се състоят от външен слой от органични вещества, среден - от твърд калциев карбонат, и вътрешен седефен слой. Когато черупката се счупи, мантията започва отново да я образува, за да запълни, доколкото може, празнината.

Снимка 402497

Източник: iStock

Въпреки защитната си функция, понякога самата черупка става причината охлювът да бъде изяден от птица, която иска да си набави калций.