Чудим се дали пък през следващите десетина години няма да започнем да наблюдаваме сериозен спад в цените на електроенергията, след като светът, лека по лека, премине към изцяло възобновяеми източници. 

Гигантът British Petroleum прогнозира, че през 2040 г. "зелената енергия" ще отговаря за около 30% от електропотреблението в световен мащаб. Това би превърнало възобновяемите източници в най-бързо развиващият се източник на енергия в историята ни.

Снимка 406771

Източник: iStock

От BP посочват, че са били нужни 45 години, преди петролът да завземе едва 10% от електропроизводството на света. Подчертават също, че 2040 г. е най-песимистичният краен срок. Възможно е преходът към възобновяеми източници да се случи много по-бързо и прагът от 30% да бъде достигнат още през 2030 г.

Снимка 406772

Източник: iStock

Всичко това е супер, но докладът на BP изтъква и други, не толкова позитивни факти, като например, че потреблението на петрол в световен мащаб все още не е достигнало зенита си. Това се предвижда да се случи след 2030 г.