Учени от университета в Плимут, Великобритания, наскоро показаха какво се случва, когато смелиш iPhone 4S в блендер - пихтия от хиляди миниатюрни частици.

Идеята на учените, разбира се, е била доста по-възвишена от това. Целта е била да се изследват и установят всички химически елементи, които изграждат смартфона.

Резултатите показват, че iPhone 4S съдържа до 75 различни видове химикали, като 35 от тях са налични в значително по-големи количества от останалите.

Снимка 412388

Източник: Bloomberg

Както можем да очакваме, учените са открили доста въглерод, метал, алуминий, но са открили и следи от някои доста редки метали, като волфрам, кобалт, молибден, диспрозий, неодим, президиум, гадолиний и други.

Проблемите, които университетският екип изтъква са няколко.

Доста от елементите не се рециклират, което е в разрез с маркетинговите кампании за "зелени" продукти на Apple.

Снимка 412392

Източник: iStock

Някои от тези елементи се добиват основно в мини, където работят деца при изключително тежки условия.

Третият проблем е, че, според изчисления на учените, за извличането на всички елементи в един iPhone 4S са нужни около 15 килограма земна маса.

Снимка 412387

Източник: GettyImages

Между 2007 г. и 2017 г. са продадени над 216 милиона iPhone устройства, а реалната производителност е много по-висока.

Като прибавим към телефоните на Apple тези на всички останали производители, дупката, която оставяме в планетата започва да изглежда като астероиден кратер.