Покрай динамичните промени в околната среда, които са факт през последните десетилетия, все по-често обръщаме внимание на важната роля на всички представители на флората и фауната за правилното функциониране на природата като едно цяло.

Природата, пеенето на птиците и положителният ефект от него

Песента на птиците е мехлем за душата

Колко малко ни трябва

Изчезването на някои видове е наистина притеснително, затова и учените насочват все повече усилия в посока преброяване на представителите им и анализ на промените, които настъпват в популациите.

Учени от Университета в Нов Южен Уелс например са се захванали с амбициозната задача да преброят колко птици има на нашата планета. И тъй като няма как да се преброи всяка отделна птичка, те използват други способи - най-вече базата данни на eBird, един от най-големите световни научни проекти за биологичното разнообразие.

Снимка 531669

Източник: iStock

А изводът им е, че птиците са шест пъти повече, отколкото хората - около 50 милиарда. Срещат се и около 9700 хиляди различни видове, като някои от тях са доста редки и представителите им са изключително малко.

Екипът от учени установи, че има сравнително малко често срещани видове птици, но голям брой редки видове. "Те могат да бъдат редки по естествени причини - живеят само на един остров или на върха на една планина например - или могат да бъдат редки поради човешка дейност", обясняват учените, цитирани от Guardian.

Снимка 531667

Източник: iStock

Четири вида спадат към т.нар. клуб на милиардерите - т.е. с над милиард представители. Това са врабчетата, европейският скорец, лястовицата и пръстенчатоклюната чайка. Всички те се срещат и в България.

Замърсяването, врабчетата, градските птици и как им влияе мръсният въздух

Защо изчезват врабчетата

Как градът убива пернатите си обитатели

Разбира се, данните в изследването са резултат от различни анализи и събрана информация от доброволци и организации, следящи популациите на птици. Но са една добра основа за изследване на протичащите процеси и евентуалното контролиране на изчезването на някои видове.