Когато четем за това как изменението на климата влияе върху биоразнообразието и застрашава различните видове животни и растения, в представите ни за промените, които настъпват, някак си изключваме градовете.

Пчелите, тяхното значение за планетата и те ли са най-важните същества

Колко живот ни остава, ако пчелите изчезнат

Стряскащите прогнози на учените

Градовете обаче са част от света, в който живеем. В тях растат и живеят всякакви видове животни, насекоми и растения. А истината е, че малко по малко градските птици започват да изчезват.

В големите градове има все по-малко врабчета. Именно там се наблюдава най-високо ниво на намаляване на популацията на тези птици, които изчезват с тревожна скорост. Смята се, че през последните години и по различни причини в Испания например има около 25 милиона по-малко врабчета. Тенденцията е подобна и в други европейски страни.

Снимка 450201

Източник: iStock

Градските птици оцеляват трудно поради различни фактори на околната среда, които са се променили през последните години. В това число влиза хищничеството, съвместното съществуване с инвазивни видове, трудността за намирането на храна (насекоми и ларви), необходима на малките птичета. Заедно с липсата на нужната им храна обаче, прекомерното замърсяване на въздуха се счита за една от основните причини за намаляването на градските птици.

Има и друг вид замърсяване - електромагнитното. Причинено от множеството антени в градовете, то засяга пряко малките градски птици. Освен това повечето сгради не са конструкции по такъв начин, че да позволяват на птиците лесно да гнездят, старите клони на дърветата се отстраняват от съображения за безопасност и има все по-малко и по-малко зелени площи.

Снимка 450202

Източник: iStock

Не само врабчета, но и други видове птици, между които лястовиците и бързолетите, намаляват с бързи темпове. Истината е, че само чрез увеличаване на количеството зелени площи и подобряване на качеството на въздуха градските птици могат да продължат да живеят и да се размножават, пишат от Hola.

Утрехт, автобусните спирки, зелените покриви и пчелите

Как Утрехт се бори със замърсяването

Една страхотна идея, която трябва да се приложи на повече места