В последно време имаме по-силна от всякога нужда от добри новини. И поредната идва от космоса. Според данни от последно изследване, публикувано в журнала Nature, озоновият слой продължава да се възвръща своята цялост и има потенциала да се възстанови напълно.

Той е нашият защитен щит, намиращ се в стратосферата, който абсорбира до голяма степен ултравиолетовата радиация, идваща от слънцето. Ако изчезне напълно, животът на планетата ни би бил невъзможен.

Докладът отчита изненадващ прогрес, който най-вероятно се дължи на мерките, предприети от повечето страни по света в последните години с цел опазването на озоновия слой. 

Снимка 473503

Източник: iStock

Всъщност, мерките започват още от 1987 г., когато се приема Монреалският протокол. В него са упоменати веществата, който нанасят най-сериозна вреда на озоновия слой, и е забранена тяхната употреба. На първо място са спрейовете, съдържащи хлорвъглеводороди.

Учените поясняват, че подобряването на озоновия слой е свързано и с климатичните промени, отчетени в южното полукълбо. Свиващата се дупка в слоя води и до промени в циркулацията на въздуха. Изчерпването на озона променя струйните потоци, които сега постепенно възстановяват своята обичайна траектория, пише Independent.

Коронавирусът, промените в климата, замърсяването на въздуха и положителните ефекти от пандемията

Изненадващата полза от коронавируса

Плюсовете от нашите минуси

Тази промяна във ветровете, която ще продължи наравно с промените в озоновия слой, води до положителни климатични изменения и елиминиране на аномалиите, на които всичко ние сме свидетели в последните години