Наскоро ООН излезе с поредното си притеснително твърдение, че достигането на рисковия праг от 1.5° С над прединдустриалните нива е на 40% възможно в следващите пет години.

Повишаването на температурите в световен мащаб, прогнозата за следващите пет години и близо ли сме до критичната точка

Близо ли е критичната точка на глобалното затопляне

Какво да очакваме

Да, на нас напоследък може да ни звучи абсурдно да говорим за глобално затопляне, защото често е доста по-студено, отколкото би трябвало в това време на годината, но фактите са си факти. Прогнозата до 2026 г. не е никак позитивна и някоя от тези следващи години може да стане най-топлата, откакто се правят подобни измервания.

Знаем, че последствията от това са много и кое от кое по-притеснителни. Убеждаваме се все повече и че предприетите мерки на местно и глобално ниво очевидно не дават търсения резултат. А още една причина да се притесняваме от достигане на критичния праг е съдбата на редица животински видове, която е поставена на карта заради трудно намиране на храна и оцеляване.

Снимка 534150

Източник: iStock

Според нов доклад на WWF, промените в климата ще засегнат пряко и негативно 12 ключови животински вида от фауната на нашата планета. Някои от ефектите от надхвърлянето на 1° С над прединдустриалните нива вече могат да се видят във Великобритания например.

Тъпоклюните кайри, които са морски птици, все по-трудно си намират храна заради повишаването на температурата на водите, защото влияе на ракообразните, с които се хранят. Планинските зайци в Шотландия пък са изложени на по-голям риск от хищници, защото по-високите температури идват преди козината им да е станала отново от бяла (за зимата) в кафява, за да се сливат с околната среда.

Докато затоплянето с 0.5° С над сегашните нива може да изглежда малко, докладът установява, че то ще бъде наистина сериозен проблем за много видове - включително снежни леопарди, хипопотами, маймуни и жаби, морски костенурки и корали.

Снимка 534148

Източник: iStock

По-топлата вода ще доведе до излюпването на предимно женски морски костенурки, а недостигът на мъжки екземпляри значи затрудено възпроизвеждане. Черноглавите саймири в Амазония, които спадат към групата на приматите, може да изчезнат напълно, ако се стигне до голямо наводнение в района.

От WWF подчертават, че климатичната криза допринася още повече за и без това много притеснителното изчезване на животински видове - глобалните популации в дивата природа са намалели с цели 68% от 1970 г. досега. А повишаването на средногодишните температури, което очевидно не съумяваме да спрем, ни води и до прага на една истинска катастрофа, предава Guardian.

Дивата природа, намаляването на популацията на животинските видове и какви са размерите му

Как унищожихме 68% от дивата природа

Наистина притеснителни факти

От организацията предлагат за важна мярка, която трябва да се наложи час по-скоро, защитата на жизненоважни обитания. Колкото повече оголени върхове има и колкото по-замърсена е морската вода, толкова повече въглероден диоксид ще се отделя в атмосферата, което допълнително ще повишава температурите.