Лято е, влизаме в колите си, палим двигателя и натискаме копчето на климатика. Случва се на всеки да извърши тези машинални действия. Всеки път обаче, когато направим това, ние реално застрашаваме здравето на всички в автомобила.

Причината е в отлагащия се в автомобила ни бензол (бензен). Дори ако колата ни е на сянка, в нея се отделят 400-800 mg бензол (бензен). Ако пък сме оставили колата на слънце, при температура по-висока от 16 градуса, нивото на бензола може да достигне 2000-4000 мг., което е 40 пъти повече от допустимото. Вероятно знаете, че бензолът е токсин, който е канцерогенен. Освен, че предизвиква рак, той се отлага в костите, причинява анемия и намалява белите кръвни телца.

За да избегнете вредното действие на бензола, винаги проветрявайте колата си преди да влезете в нея.

Снимка 304357

Източник: iStock

Още по-важна става тази подробност ако включваме климатика. Резултатите от изследване по темата показват, че преди да започне да охлажда, климатикът първо изхвърля целия отопляем въздух, заедно с натрупания бензен. Ако не сме проветрили, ние безпрепятствено вдишваме целия напоен с бензен въздух.

Следователно, когато седнете в колата си, дори и да не усетите миризма на нагрята пластмаса, отворете прозорците за няколко минути и след това включете климатика. И когато стартирате климатика, оставете прозорците отворени за още няколко минути.

Направете това ваш навик, и не забравяйте да предупреждавате колко е опасно да се включва климатика на затворени прозорци.