Често осите са набеждавани като безполезни, нагли и агресивни. И въпреки че с последните две определения с удоволствие бихме се съгласили, оказва се, че всъщност тези насекоми са изключително важен елемент за света такъв, какъвто го познаваме.

На Земята съществуват над 110 000 вида оси, основна част от които са заети с изтреблението на други по-малки или по-големи гадинки. И това е страхотно, защото ако не се случваше, светът щеше да е залят в библейски пропорции от членестоноги - най-многобройният дял от животинското царство.

В това число влизат паяците и невъобразимо голямо количество насекоми и пълзящи твари (да, това включва стоножките), които със сигурност мразим много повече от осите.

С изтреблението на паякообразни осите помагат и на много видове растения, на безгръбначните животински видове - също.

Осите са създадена така, че да са максимално добри и ефективни убийци - бързи и, разбира се, нагли и агресивни. Но когато в крайна сметка видът им ни носи несметни ползи, този привидно негативен техен профил придобива по-приемлив нюанс.

Като прибавим и факта, че опрашването и цъфтенето на смокините е изцяло в ръцете (или крилата) на осите, вече почваме дори малко да ги харесваме.