Пластмасовите отпадъци живеят собствен живот в океаните и моретата - това го знае всеки. И макар редица големи компании и цели държави да подеха кампания срещу използването на еднократни продукти от пластмаса, нещо доста по-дребно, но убягващо от вниманието им заплашва чистотата на водата на планетата - фасовете от цигари.

Снимка 403086

Източник: iStock

Според доклад, публикуван от NBC News, те са най-големият замърсител на океаните, предизвикан от човека. Филтрите са основното притеснение на еколози и учени, които са изненадани, че този продукт е останал извън всякакви еко регулации. А не би трябвало - 5.6 трилиона фаса се изхвърлят по земята и във водата всяка година в света.

Снимка 403087

Източник: iStock

Откакто се води подобна статистика от 1986 г., филтрите от цигари са най-събираният боклук по плажовете вече две десетилетия. Те се състоят от целулозен ацетат - материал, на който му трябват поне 10 години, за да се разгради.

10 факта за пластмасата в океаните

10 факта за пластмасата в океаните

Да погледнем истината в очите

Регулации срещу безнаказаното изхвърляне на фасове и филтри тепърва предстоят да се въведат, а до тогава можем (поне тези от нас, които пушат) да направим нещо лесно - просто да ги изхвърляме в кошчетата за боклук, а не където ни падне.

Малките стъпки във войната с пластмасата

Малките стъпки във войната с пластмасата

Starbucks, McDonald's и още