Отделили сме съботата за основно почистване на дома? Вкъщи може да стане чисто, но междувременно сме успели да замърсим околната среда. До този извод стигат учените от университета Colorado Boulder, които доказват наличието на летливи субстанции в дома след повечето домакински дейности.

Почистващите препарати, шампоанът, парфюмът и други препарати и козметични продукти, отделят летливи вещества, които излизат от дома и допринасят за унищожаването на озоновия слой и насищането с фини прахови частици на въздуха.

Снимка 321697

Източник: iStock

Как основни дейности в дома като готвенето и чистенето променят химията в дома? Това е въпросът, който проф. Марина Ванс от Колорадо си задава. Дори базови дейности като кипването на вода вкъщи може да доведат до високи нива на газово замърсяване на въздуха и отделяне на твърди прахови частици.

Учените твърдят, че токсини като формалалдехид и бензен, които произлизат от домакинските дейности, се отделят в атмосферата, но изследванията за количествата им са още оскъдни.