Към момента е трудно да си представим какво ще донесе изкуственият интелект за човечеството,  така както преди 25 години малко хора можеха да предвидят приложението и значението на интернет. Мнозина твърдят, че изкуственият интелект ще промени света подобно на начина, по който го направи общата мрежа, а вече ставаме свидетели и на първите продукти на технологията.

Наскоро стана ясно, че Google са успели да обучат изкуствен интелект да разпознава заболявания и да разбира най-различни детайли за човешкото тяло, като чрез специални уреди гледа единствено в окото на човек.

Алгоритъмът на програмата е бил захранен с медицинските данни от над 300 000 души, страдащи от различни заболявания. След като изкуственият интелект "научил" всички възможни зависимости между състоянието на очите и на цялото тяло, той придобил способността сам да поставя диагноза на хора със сърдечни заболявания.

Методът се различава от ирисовата диагностика, като уредите измерват цялостното състояние на съдовете в окото, за които е известно, че са репрезентативни за здравето на други органи и системи в тялото. Така например технологията може да прецени на каква възраст е даден пациент, дали пуши, с какво се храни и да идентифицира редица заболявания.