Депресията и психичните разстройства могат да бъдат причинени от най-различни и многобройни фактори, обвързани както с гените на човек, така и с неговата среда.

Повечето от нас смятат, че тези състояния са най-често продиктувани от личностни проблеми, липса на пари, нарушен социален кръг, проблеми в работата и т.н., но се оказва, че истинската заплаха всъщност е навсякъде около нас, особено ако живеем в голям град.

Скорошно изследване на университета в Чикаго, САЩ, показва, че мръсният въздух има "значителна" връзка с проявата на депресия и психологически проблеми, като най-сериозен е рискът за децата и подрастващите.

Снимка 439391

Източник: iStock

Изследването е обхванало данни на милиони души от Дания и САЩ, като депресията и биполярните разстройства са идентифицирани като най-често срещаните заболявания, причинени от замърсители във въздуха.

Учените изтъкват, че при хората, живеещи в замърсени местности, се наблюдават до 29% повече случаи на биполярност и до 27% повече случаи на остри депресивни състояния, отколкото при онези, които живеят в чиста среда.

Снимка 439392

Източник: iStock

Това са наистина сериозни числа, като замърсителите в почвата също играят роля, казват учените.

В местностите със силно замърсени и увредени почви живущите са поставени под по-висок риск от развитието на личностни разстройства, различни от депресия и биполярност.

Храната и депресията - какво да избягваме

Храната и депресията - какво да избягваме

Как да не захранваме неразположението си

Учените също така загатват, че животните, обитаващи местности с нечист въздух, също са поставени под по-висок риск от неврологични увреждания, но предстои да бъдат проведени детайлни изследвания по въпроса.