Терминът "прегаряне" или burnout е въведен през 70-те години от американския психолог Херберт Фройденбергер. С него той описва случващото се със служителите, заети в професии, които включват полагане на грижи за другите и интензивен контакт с хора: медицински сестри, лекари.

Симптомите включвали: емоционално изтощение, деперсонализация (загуба на съчувствие към пациентите) и усещане за неспособност да се справят с работата си.

Днес това състояние се наблюдава и сред хора от различни други професии, но е трудно да се определи каква част от населението страда от прегаряне на работното си място, тъй като все още няма общоприета дефиниция за това какво представлява.

Снимка 357404

Източник: iStock

Прегарянето силно наподобява депресията по усещането за крайно изтощение, тъга и намалена работоспособност.

Двете състояния обаче са различни. От голямо значение е и правилното диагностициране, тъй като за страдащия от прегаряне би било полезно да си вземе един месец почивка, в който да не върши никаква работа. Но ако има депресия, това само би влошило нещата още повече.

Ето и някои от симптомите, характерни за депресията, но не и за прегарянето:

  • ниско самочувствие;
  • безнадежност;
  • склонност към самоубийство.

По-склонни към прегаряне са хората, които притежават определени типове личностни характеристики.

Такива са ниската самооценка - когато имаме негативно мнение за уменията си и за способността да контролираме ситуацията. Такава е и склонността към перфекционизъм - когато си поставяме прекалено високи стандарти в работата, които не успяваме да постигнем, и това ни кара да мислим, че се проваляме.

Снимка 357405

Източник: iStock

Три са основните групи симптоми, характерни за прегарянето:

  • Изтощение - страдащите от прегаряне се чувстват празни и емоционално изтощени, неспособни да се справят, тъжни, изморени и без енергия. Има и физически изражения като болка и проблеми със стомаха и червата.
  • Отчуждаване от дейностите, свързани с работата - хората усещат все по-голям стрес и напрежение в работата си, може да станат цинични в отношението си към колегите и работната среда, като в същото време се отчуждават емоционално и стават безчувствени към задълженията си.
  • Понижена работоспособност - прегарянето засяга ежедневните задължения в офиса, вкъщи и към семейството. Страдащите не могат да се концентрират, губят въображение и желание да се занимават с тези неща.

Някои експерти смятат, че зад термина "прегаряне", всъщност се крият други състояния като форма на депресията, тревожна невроза и дори някакво физическо, а не психическо заболяване. Затова все още "прегарянето" не е официална диагноза и състоянието продължава да бъде проучвано.