Падането на първото млечно зъбче е важен момент от емоционалното и във физическо съзряване на детето. Това е първата осъзната и видима за него промяна с тялото му. Събитието може да предизвика различни чувства - срам, радост, страх или пък гордост, че вече пораства и се доближава до така желания свят на възрастните.

Сега психолози са установили, че повечето деца и особено тези на по-образовани родители, изпитват предимно положителни чувства относно загубата на първото зъбче. Това е така, най-често когато зъбчето е било разклатено по-дълго време, преди да падне, защото събитието е предвидимо и очаквано от детето.

Снимка 385718

Източник: iStock

Предишните посещения при зъболекаря също в голяма степен определят какви емоции ще завладеят детето, когато първото му зъбче падне.

Ако са му лекувани кариеси, което може да е съпроводено с вина и срам, детето не изпитва особено положителни чувства и при падане за зъб. Но ако посещението при зъболекаря е било за някакъв неочакван инцидент, свързан с болка, то загубата на зъба се приема с радост, заради своята предвидимост и очакването да се случи.

Снимка 385719

Източник: iStock

Учените установили и факта, че по-щастливи от падането на зъбчето са децата от източните общества, което се обяснява с почти тържествените ритуали, с които събитието се посреща от тях.

Например у нас хвърляме зъба на покрив и си "поръчваме" здрави нови зъби, което представлява своеобразна забавна игра за детето. Вероятно намалява и притеснението, че е загубило част от тялото си.