Наскоро бе публикуван ежегодния доклад за състоянието на арктичния лед и трябва да признаем, че отдавна не бяхме виждали толкова впечатляващи графики.

Според учените, само след няколко години Северният полюс ще бъде почти напълно лишен от лед през летните месеци. На тази графика можем да видим колко драстични са спадовете в леда в периода на късно лято.

Снимка 394774

Източник: NOAA

Темповете, с които ледниковата шапка на Земята се топи, са повече от притеснителни, и това е най-бързо променящата се зона на планетата.

Както можем да очакваме, основната причина за топенето са покачващите се температури.

В доклада се отбелязва, че последните пет години са били петте най-топли за Северния полюс от 1900 г. насам. Тази графика пък нагледно представя смаляването на леда за периода 1979 г. - 2018 г.

Колкото повече лед изчезва във водата, толкова по-бързо се случва топенето и на останалите ледници. "Старият лед", който е по-стар от четири години и е по-дебел от останалия, е представлявал около 16% от всичкия арктичен лед през 1985 г.

През 2018 г. полярният стар лед отговаря за едва 0.9% от структурата на ледената шапка.

На тази графика можем да видим стряскащите разлики в дебелината на леда от преди 40 години до сега.