80% от съдържанието на автомобилните гуми е базирано на петролни материали. Това ги определя като едни от най-природонесъобразните продукти на пазара изобщо.

Точно поради тази причина един от най-големите производители в бранша - Michelin, е предприел мерки за драстична промяна в процеса на производство.

Компанията е започнала сериозна инициатива за създаване на гуми от дървесина, които да са поне толкова издръжливи, колкото са и обикновените такива, пише Wired.

От Michelin възнамеряват да използват отпадъчни дървени материали за направата на новия вид гуми, което би направило проекта още по-природосъобразен.

Успешното реализиране на идеята би означавало глобално разместване на цялата индустрия. Към момента производството и достъпът до материали за автомобилни гуми са ограничени и монополизирани, най-вече заради нуждата от петролни продукти.

Очаква се Michelin да покаже първия прототип най-късно през 2020 г., а дотогава компанията би трябвало да е успяла да предложи и 3D принтиран вариант на автомобилна гума, по който се знае, че работят от известно време.