Наскоро ни попадна едно от най-интересните проучвания за способностите на човека да научава и овладява майчиния си език, което разкрива интересни факти за възможностите на мозъка ни.

Според учени от Бъркли, САЩ, в периода от раждането си до осемнадесетата си годишнина децата поемат до 12.5 милиона бита информация за езика, който родителите им говорят.

Ако тези частици информация бъдат превърнати в бинарен код, те биха могли да бъдат поместени само в 1.5 мегабайта - колкото е паметта на обикновена дискета за компютър от миналия век. 

Снимка 415073

Източник: iStock

Децата могат да усвояват над 1000 бита данни всеки ден и поемат средно по 2 бита в минута. 

Интересното е, че огромна част от тези данни са отнесени към значението на думите и не толкова към синтаксиса на езика.

Това е и основната разлика в начините, по които хората и машините с изкуствен интелект усвояват езика. При хората езиковият апарат е най-вече натоварен със запомнянето на значението на отделните думи, докато при машините усвояването на правилния синтаксис представлява по-голям проблем, отколкото дефинирането на отделни думи.