247 милиона. Толкова по-малко са врабчетата в Европа в сравнение с 80-те години на 20 век. Това показват последните данни от Кралското общество за защита на птиците, BirdLife International и Чешкото общество по орнитология.

Снимка 554043

Източник: iStock

Това означава, че едно на всеки шест врабчета е изчезнало в последните четири десетилетия.

Врабчетата обаче не са единствените незащитени птици, чиято популация е намаляла драстично в последните години. Други подобни са скорците, жълтите стърчиопашки и чучулигите.

Врабчетата обаче - тази дребна и толкова обичайна птичка за нашите географски ширини, е пострадала най-сериозно. А причините за това са все по-големият дял на земите, които се обработват, недостигът на храна в градовете и замърсяването на въздуха.

Авторите на изследването обаче изтъкват, че въпреки усилията, които трябва да положим за осъзнато земеделие и защита на природата, много видове птици всъщност са увеличили броя си.

Сред тях са голямото червеноглаво коприварче, синият синигер, орехчетата, щиглецът, червеношийката и гривякът.