Опазването на природата е една от най-важните задачи на нашето поколение. Употребата на пластмаса в ежедневието ни несъмнено води до замърсяване на околната среда. Друг е въпросът какви алтернативи да ползваме и доколко безвредни са и те.

Пластмасовите кутии, огледалата, найлоновите торбички и какво не можем да рециклираме

Какво не можем да рециклираме

Боклукът, за който няма втори живот

В ново изследване учени от университета на Саутхемптън сравняват различни видове опаковки за напитки. Те правят оценка на въздействието на стъклени и пластмасови бутилки, алуминиеви кенчета и картонени кутии.

На базата на това се стига до заключението, че пластмасовите бутилки със сигурност са вредни за околната среда, тъй като производството им изисква значителни количества енергия. Пластмасата замърсява трайно околната среда, ако бъде изхвърлена неправилно. Тя има и потенциал да се разгражда и да се разпространява като микропластмаса, която е вредна за здравето.

Снимка 506513

Източник: iStock

По-изненадващото в случая обаче е, че стъклените бутилки са четири пъти по-лоши за околната среда от пластмасовите, тъй като производството им използва повече енергия и ресурси. "Необходимо е огромно количество енергия, за да се нагреят суровините и да се направи стъкло", каза Алис Брок от университета в Саутхемптън пред i paper, цитирана от Daily Mai.

Снимка 506501

Източник: iStock

Всъщност проблемът със стъклените бутилки е, че днес те не се използват повторно. Стъклените бутилки твърде често се изхвърлят след еднократна употреба, въпреки че имат потенциал да бъдат използвани повторно 12-20 пъти.

На фона на всичко това най-екологичните опаковки се оказват картонените кутии, като тези за мляко и сокове, както и алуминиевите кенчета. Кутиите обаче също съдържат пластмаса.

Снимка 506500

Източник: iStock

Изводите от това проучване, според д-р Брок са, че трябва да преминем към повторна употреба на бутилки, защото само рециклирането не е достатъчно. "Трябва да променим нагласата си и да преминем към презареждане на бутилки, схеми за връщане на бутилки и т.н., за да намалим тези въздействия върху околната среда."