Разделното събиране на отпадъци е един от най-ефективните и приложими начини да дадем своя принос към опазването на околната среда. Не, не казваме, че е лесен, защото изисква време и отдаденост, а трябва да сме наясно и как точно да го правим. Но пък сме категорични, че си заслужава - за доброто на всички.

Със сигурност често виждаме такива снимки из мрежата и в новините - огромни сметища сред природата, морета, пълни с пластмасови отпадъци. Вероятно и на улицата сме забелязали как повечето минувачи не си правят труда да хвърля боклука си в кошчето. Какво остава да го събират разделно...

Но ние няма да влизаме в ролята на съдници, защото отдавна знаем, че промяната зависи от всеки от нас. И започва с малки стъпки, които водят до голям ефект.

Снимка 519187

Източник: iStock

Какво е разделно събиране

Разделното събиране е сортиране на битовия отпадък на няколко категории - стъкло, хартия и картон, пластмаса и метал. Това са все материали, които подлежат на рециклиране и повторна употреба след съответната обработка. Отделно от тях можем да събираме и хранителния отпадък и да го компостираме, защото когато гние по сметищата, се отделя вредният газ метан.

За да бъде ефективно разделното събиране, трябва да имаме обособени отделни кошове у дома, в които да изхвърляме всеки отпадък според категорията, към която принадлежи, като преди това сме го почистили добре. Ако се колебаем дали някоя опаковка може да бъде рециклирана, просто търсим дали е обозначена с необходимия символ.

Снимка 519186

Източник: iStock

Може всичко това да ни звучи трудоемко, но да не забравяме, че е най-вече въпрос на навик. А идеята, че допринасяме за една по-чиста околна среда със сигурност е достатъчна мотивация.

Какво се случва със събрания разделно боклук, как заживява нов живот и каква голяма услуга правим на природата, можем да разберем тук.