Микровълновите печки разчитат на способността на микровълните (радио вълни с висока честота) да се поглъщат от материали, които съдържат вода, например храна и течности, след което да се трансформират в топлина и да загряват тези материали. Микровълните напълно се отблъскват от металите, но свободно преминават през стъкло и някои видове пластмаса. Затова не бива да се опитваме да топлим в микровълновата печка храна, която е поставена в метални съдове или такива с металически декорации.

Микровълните се използват и за други цели - в телекомуникациите и мобилните телефони, телевизията, радарите, медицината.

Когато микровълновата печка не е повредена, целостта ѝ е запазена и вратичката се затваря добре, микровълните не я напускат и хората в близост са защитени. Тези уреди разполагат и с няколко, независими една от друга защити, които да спират излъчването на микровълни, когато вратата бъде отворена. Опасно е да се опитваме сами да ремонтираме печката, ако се развали и това трябва да се извършва само от специалисти инженери.

Снимка 427709

Източник: iStock

Важно е да почистваме добре микровълновата и особено местата, които биха попречили на плътното затваряне на вратичката.

Именно свойството на микровълните да загряват материали и тъкани, съдържащи вода, ги прави потенциално опасни. Най-застрашени са органите и тъканите, които имат лоша терморегулация и кръвоснабдяване, като очите или чувствителните към нагряване тестиси. Но те може да пострадат само при много дълго излагане на високи нива на излъчване, каквито не се достигат около микровълновите фурни.

Снимка 427710

Източник: iStock

Противно на някои погрешни схващания, храната, която е стоплена и сготвена в микровълновата не става радиоактивна, нито в нея остават микровълни - храната не се променя, не губи хранителната си стойност и не става опасна. Микровълните имат природата на светлината - щом източникът бъде спрян, и вълните изчезват, както когато загасим лампата в тъмна стая, не остава светлина.

Но съществуват други, по-тривиални рискове, свързани с някои особености на нагряването от микровълни. При достигането до високи температури, във водата в микровълновата печка може да не се образуват мехурчета, които да извеждат парата при завиране на водата. Така се получава супер-загрята вода, която може изведнъж да заври при поставянето на бъркалка или лъжица в нея, например. И това да доведе до заливане с вряла вода и тежко изгаряне.

Снимка 427714

Източник: iStock

Някои видове храна нямат пори в себе си и се нагряват неравномерно. Такъв пример е хот-догът и яйцето в черупка. Тези храни може да експлодират.

Друг риск е във вътрешността на храната да останат живи потенциално опасни микроорганизми, тъй като микровълните достигат по-трудно до вътрешността на дебелите парчета месо, например. Тази опасност е налице, ако се опитваме да готвим в микровълновата. Има специализирани видове микровълнови, които могат да стерилизират предмети, като бебешки шишета, но това е изрично отбелязано от производителя и не е характеристика на всяка микровълнова печка.