Огромни и твърди нокти, яркосиня глава с твърд кафяв рог върху нея, мощно тяло и пронизителен поглед - казуарът определено изглежда заплашителен. Приема се и за най-опасната птица за човека...

Колко дълго една птица може да лети без да кацне

Колко (изумително) дълго една птица може да лети без да кацне

Черните бързолети показват забележителни резултати

Разбира се, последното е валидно, ако по някаква причина сме се оказали прекалено близо до нея. Ако стоим далеч и не я закачаме, едва ли ще ни направи нещо. Защото - подобно на много други случаи, хората се оказват по-голяма заплаха за казуарите, отколкото обратното.

От рода на щрауса, казуарите живеят единствено в Австралия, където са подложени на редица заплахи - унищожаване на естествения им хабитат, нападения от кучета, както и най-честата причина за смъртта им - сблъсък с превозни средства.

Снимка 668967

Източник: iStock

В момента в Австралия (и света респективно) има останали 4 хил. казуара, като броят им постоянно намалява. Именно това е причината австралийското правителство да ги включи в списъка със застрашени от изчезване животни заедно с още 143 вида.

Снимка 668969

Източник: iStock

Изчезването на който и да е животински вид има пагубни последствия за природата. В случая с казуарите ще пострадат най-вече дъждовните гори на Австралия. Защото само тази птица е отговорна за "засяването" на 70 вида различни растения, чиито семена са прекалено големи са всяка друга птица.

Снимка 668970

Източник: iStock

"Те изминават километри, акат, а след това там пониква ново растение", пояснява Джакс Бъргърсън от Cassowary Recovery Team пред ABC News. Той допълва, че ефектът от изчезването на казуарите ще бъде забелязан след стотици години, когато повече няма да съществуват и растителните видове, които те разпространяват.