Климатичните промени са тема, за която се говори не от вчера или от днес, а от години. И въпреки че се взимат някакви мерки за ограничаване на замърсяването например,  факт е, че средната температура на Земята не спира да се покачва.

Климатичните промени, природните бедствия и ще стане ли светът необитаем ад

Ще стане ли светът необитаем ад

От ООН алармират за рязко увеличаване на природните бедствия

Чували сме неведнъж предупрежденията на учените, че ако не забавим темповете на тези промени, нищо добро не ни очаква. Много животински видове също са застрашени от изчезване именно заради климата.

Големият синигер например също вече попада в тази графа. Според Daily Mail, една от най-разпространените птици във Великобритания може напълно да изчезне до 2100 г. Причината, разбира се, са климатичните промени, които оказват негативно влияние върху източниците на храна на синигера.

Снимка 505081

Източник: iStock

Учени от университета по Наука и Технологии в Норвегия са използвали модели на популацията на тези птици, за да разберат как глобалното затопляне ще им се отрази.

Един от основните източници на храна за големите синигери, а и на други пернати, са ларвите на различни насекоми. Заради затоплянето, тези ларви ще започнат да се излюпват по-рано, с което ще оставят големите синигери без храна в един много важен момент - когато отглеждат малките си.

По принцип синигерите могат да се приспособят към тези промени, но това отнема време и ако темповете на глобално затопляне продължат да са в същите измерения, то птиците ще се окажат много уязвими.

Снимка 505080

Източник: iStock

Но все пак има известна надежда. "Синигерите може и да не изчезнат, ако променят поведенческите си модели по-бързо в тази бързо променяща се среда", казва Емили Симъндс, която е сред водещите автори на изследването.

Въпреки че популацията на големия синигер е сред най-стабилните, Симъндс смята, че в близките 80 години тя може да се стопи драстично заради тези промени. А това стопяване да доведе дори до изчезване на вида.

Глобалното затопляне, климатичните промени и защо голяма част от рибите няма да могат да оцелеят

Как глобалното затопляне обрича рибите

Още последици от почакването на температурите

"Добрите новини са, че популациите биха могли да преживеят сценарии, в които затоплянето е с ниски или средни нива", допълва изследователката.