Начинът, по който се ръкуваме, издава много за нашата личност и намерения - понякога осъзнати, друг път - не. В книгата си "PeopleSavvy for Sales Professionals", Грегъри Стебинс описва различни видове ръкостискане и значението им. Ние ще разгледаме пет от тях.

Политик

При този тип ръкостискане човекът хваща здраво ръката на събеседника си, а с другата я покрива фамилиарно отгоре или пък я поставя на рамото му. С тези жестове той се опитва да покаже, че сме по-близки, отколкото сме в действителност. Това трябва да ни накара да подходим с повишено внимание към човека и да не се доверяваме напълно на думите и действията му.

Умряла риба

Един от най-неприятните типове ръкостискане е този в стил "умряла риба", когато човек подава ръката си безжизнено и тя изглежда сякаш няма кости, мека и отпусната. Хората, които се ръкуват така, често са пасивни, резервирани и с ниско самочувствие.

Снимка 408214

Източник: iStock

Контролиращ

Хората, които хващат ръката ни, придърпват я към себе си или в друга посока (за да седнем някъде например), са хора, които обичат да контролират нещата, да доминират и да определят правилата. Ако целите ни не съвпадат с техните, това означава, че ще имаме проблем.

Трошач на кости

Прекалено силното ръкостискане е знак за опит за сплашване и надмощие. На това не бива да отговаряме с мекушавост, а също да демонстрираме сила, но без да се впускаме в импровизирана канадска борба, защото може и да я изгубим.

Снимка 408216

Източник: iStock

 

Ръкуване с пръсти

Някои хора не хващат дланта ни, а само пръстите. Това означава, че искат да ни държат на разстояние и са несигурни. Понякога този тип ръкуване е съпроводено от силно стискане, което е демонстрация на сила и опит да ни сплашат, за да не ги предизвикваме. Не трябва да се поддаваме на това.