Най-масовата целувка в историята на природозащитата и най-природозащитната целувка в историята на свети Валентин се опитаха да осъществят млади хора от организацията "Да остане природа в България".

За да спасят Иракли, каквато е крайната им цел, след зададен сигнал някои от тях се целуваха в продължение на 15 минути пред Народния театър.

След целувките започна „Свети Валентински купон с природозащитна цел", който продължи до 22.00 часа.

Случайни минувачи се подписваха на специално определени за целта места в защита на Иракли. Други просто танцуваха под ритмите на музиката, звучаща на площада.

Mладите природозащитници възнамеряват да организират още събития като част от замисъла им да борят с любов, а не с груби средства постигането на целите им.