Повечето клетки в тялото са относително неподвижни, но някои от тях, като тези на имунната система например, патрулират из нашия организъм, грижейки се за вътрешната ни безопасност. И го правят активно, не просто пасивно разнасяни от кръвта.

Досега опитите ни да наблюдаваме клетките и техния таен живот се свеждаха до техники, които не разкриват цялата картина и дори може да бъдат подвеждащи.

Единият начин е под обикновен или под електронен микроскоп. В този случай клетките дори не са живи, защото технологията е агресивна и ги убива. Вторият метод позволява да наблюдаваме живи клетки, но при него те се намират извън организма - в лабораторни съдове. Последното ги подлага на неизбежен стрес и, следователно, поведението им се различава от нормалното.

Снимка 352318

Източник: iStock

Но учените са открили начин да преодолеят всички тези ограничения и сега всички можем да станем свидетели на това, което се случва и в този миг вътре в нас - нашият своеобразен вътрешен живот.

Изследователите са използвали комбинация от два типа микроскопски техники, едната от които се използва от астрономите за наблюдение на далечни космически обекти и осигурява ясното изображение на клетката в нейната естествена среда.

Втората пък дава възможност за наблюдение на това в реално време. Освен всичко, техниката позволява и наблюдението на структурите вътре в самата клетка - органелите.

Все още не можем да осъзнаем колко информация ще ни даде новият метод в бъдеще, но той има огромен потенциал, който чака да бъде разкрит. А във видеото по-долу ще видите движението на имунна клетка във вътрешното ухо на малката рибка зебра (Danio rerio).