Питали сме се защо в Софийския зоопарк няма панди и отговорът най-вероятно е: Защото няма как да им бъдат създадени благоприятни условия за живот. В Копенхаген такива вече има - известната архитектурна практика BIG на "стархитекта" Бярке Ингелс е автор на проекта за "дома" на пандите в местния зоопарк.

Той цели да имитира естествения хабитат на един от най-редките бозайници на планетата - разполага се на обширните 2450 квадратни метра и има вътрешна и външна част. Те плавно преливат една в друга без да стресират двойката панди Мао Сун и Шин Ер.

Изграден в кръгла форма, разпределението на дома на пандите напомня символа ин-ян, като краищата му са издигнати на по-високо ниво. Ограждeнията, макар и от бетон, наподобяват бамбукова гора.

Посетителите на зоопарка могат спокойно да наблюдават мечките без да ги смущават от няколко различни места. Най-приятното според нас е френско-азиатското бистро PanPan, чиито витрини всъщност са преградата към дома на пандите.