Глобалното затопляне е най-наболелият проблем на планетата ни в последните години. Политици, активисти и обикновени ученици търсят решения или поне начини за по-ясното му осъзнаваме. Цюрихският технологичен университет обаче е готов с конкретно решение за спирането му, което успя да предизвика доста полемики.

Снимка 322078

Източник: iStock

Според проучването, е достатъчно да се засадят конкретен брой хектари нови дървета, за да може да се забави (или пък спре съвсем?) процеса по глобалното затопляне. В момента планетата е покрита от 2.8 милиарда хектара гори, които могат да бъдат увеличени до 4.4 милиарда в следващите години.

Ако това стане, те ще могат да поглъщат 205 милиарда тона въглероден двуокис - това е около 2/3 от газа, който се отделя в атмосферата в резултат на човешките дейности на Земята. "Проучването ни показва, че възстановяването на горите е най-доброто решение за климатичните промени, с което разполагаме в момента," казва проф. Томас Краутер от Цюрихския технологичен университет.

Снимка 348731

Източник: iStock

Най-подходящите страни за залесяване са Русия, където могат да се засадят 151 милиона хектара, САЩ (103 милиона хектара), Канада (78 милиона хектара), Австралия (58 милиона хектара), Бразилия (50 милиона хектара) и Китай (40 милиона хектара).